Cho thuê trung tâm dữ liệu
VDO cung cấp dịch vụ cho thuê Trung tâm dữ liệu làm Trung tâm dữ liệu xử lý chính (DC) và Trung tâm dữ liệu dự phòng (DR). Mang đến một chiến lược toàn diện nhằm đảm bảo tính liên tục của hệ thống công nghệ thông tin và trong mọi hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động trong...
Vị trí Trung tâm dữ liệu dự phòng thảm họa
Trung tâm dữ liệu được phân loại theo một hệ thống 4 cấp độ dựa trên công trình của Viện Uptime, một hiệp hội về ngành trung tâm dữ liệu
Xu hướng thuê ngoài dịch vụ Trung tâm dữ liệu dự phòng ( DR)
Ngày nay, tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực đang đối mặt với sự tăng trưởng không ngừng của dữ liệu và từ đó dẫn đến việc phải bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ và duy trì sự tồn tại của dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định. Những dữ liệu...
Tiêu chuẩn Trung tâm dữ liệu dự phòng thảm họa
Trung tâm dữ liệu dự phòng phải đảm theo Quy chế “ An toàn, bảo mật hệ thống Công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng” ;  Thông tư “Quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân...
Xu hướng thuê ngoài Trung tâm dữ liệu xử lý chính
Xu hướng thuê ngoài Trung tâm dữ liệu xử lý chính cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa được nhiều hoạt động như kết nối các quy trình công việc quan trọng, thực hiện tổng hợp, thống kê, phân tích, báo cáo và tự động hóa các quy trình. Giúp cho doanh nghiệp...
Giới thiệu Trung tâm dữ liệu dự phòng thảm họa
Giải pháp đáp ứng yêu cầu trên là các tổ chức, doanh nghiệp cần đầu tư xây dựng riêng, thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần Trung tâm dữ liệu xử lý chính (DC) và Trung tâm dữ liệu dự phòng thảm họa (DR) đảm bảo các tiểu chuẩn kỹ thuật quốc tế về Trung tâm dữ liệu xử...
Hotline tư vấn miễn phí
Sale & Support 24/7

HÀ NỘI

TP HCM