Giỏ hàng

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH DRS

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

1, Tầm nhìn .

  • Năm 2022 DRS sportwear trở thành thương hiệu thời trang thể thao có sức ảnh hưởng tới người Việt!
  • Ứng dụng công nghệ khoa học vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm , Lấy Sáng tạo làm cốt lõi để Nâng tầm thương hiệu Việt Nam đủ sức cạnh tranh được các thương hiệu Quốc tế tránh tình trạng doanh nghiệp Việt Nam thua ngay trên sân nhà và  “ chảy máu ngoại tệ” . Lấy đó làm nền tảng để Năm 2023 tiến ra nước ngoài để phục vụ khách hàng quốc tế . Thu ngoại tệ về cho đất nước làm cho đất nước giàu mạnh và để cho Thế giới thấy rằng Việt Nam có đủ tầm vóc để tạo ra các thương hiệu đẳng cấp Quốc tế chứ không còn là nước chỉ đi gia công sản phẩm đơn giản !

2, Sứ mệnh .

  • “ Nâng tầm người Việt “

Lấy kinh doanh làm trụ cột để lan tỏa giá trị tốt đẹp đến mọi nơi trên đất nước hình chữ S này.

3, Giá trị cốt lõi .

  • Lấy khách hàng làm trọng tâm .