Ảo hóa trình diễn với Terminal Services

Terminal Services (TS), một trong những công nghệ ảo hóa chủ chốt trong Windows Server 2008, cho phép ứng dụng có thể chạy tại một khu vực nhưng lại được điều khiển từ một khu vực khác, gọi là ảo hóa trình diễn. Nhờ khả năng ảo hóa trình diễn với Terminal Services, bạn có thể cài đặt và quản lý ứng dụng trên máy chủ trung tâm đặt tại một trung tâm dữ liệu, ảnh của màn hình sẽ được gửi tới người dùng, và đổi lại máy trạm phía người dùng sẽ gửi lại các keystrokes và sự di chuyển của con trỏ cho máy chủ.  Khi sử dụng Terminal Services, quản trị viên có thể cung cấp cho người dùng từng ứng dụng và dữ liệu riêng mà họ cần để thực hiện công việc của mình, hoặc cung cấp toàn bộ desktop từ xa. Từ góc độ người dùng, các ứng dụng này được tích hợp một cách nhịp nhàng với cảm quan và khả năng thao tác giống như các ứng dụng đang vận hành tại chỗ. 

Tăng tốc việc triển khai ứng dụng

  • Cung cấp các ứng dụng phong phú hơn tới các thiết bị mà ban đầu các ứng dụng này không được hỗ trợ.

  • Nhanh chóng chuyển sang sử dụng các hệ điều hành mới, như Windows Vista.

  • Triển khai các ứng dụng một lần trên máy chủ, thay vì trên các desktop tại chỗ.

Cải thiện hiệu quả làm việc của các nhân viên đang làm việc từ xa.

  • Tăng cường hiệu quả hoạt động của ứng dụng trên các kết nối băng thông hẹp.

  • Khởi động các ứng dụng phong phú thông qua trang web hoặc cổng thông tin Microsoft SharePoint®

  • Các chương trình TS RemoteApp™ tích hợp chặt chẽ với desktop tại chỗ.

Giúp bảo mật dữ liệu và ứng dụng

  • Giúp loại bỏ nguy cơ mất cắp dữ liệu khi máy xách tay bị mất hoặc bị lấy cắp.

  • Các dữ liệu được tập trung hóa sẽ giúp giảm bớt gánh nặng về việc tuân thủ các quy định, chính sách.

  • Kết nối qua https tới các ứng dụng nội bộ mà không cần hệ thống VPN.
 

Bài viết liên quan

Hotline tư vấn miễn phí
Sale & Support 24/7

HÀ NỘI

TP HCM