Ảo hóa và đám mây - Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây đang ngày càng phổ biến và có tới 46% các tổ chức tại Việt Nam đang triển khai đám mây lai và riêng. Lưu trữ dạng dịch vụ đám mây riêng (Private Saas) có mức phổ biến thấp nhất với 39% tổ chức hiện đang ứng dụng. Bên cạnh đó, những công nghệ khác, cũng trong diện khảo sát như ảo hóa máy chủ và ảo hóa lưu trữ, có mức độ ứng dụng thấp nhất là 20% và 21% doanh nghiệp triển khai.

Những đầu tư ban đầu đã bộc lộ những khác biệt giữa kỳ vọng và thực tế, theo đó nó cho thấy các doanh nghiệp vẫn đang học hỏi về khả năng của những công nghệ này và làm cách nào để khắc phục những thách thức đi kèm với chúng. Khi khảo sát, Symantec đã hỏi các đơn vị về những mục tiêu ban đầu của họ đối với ảo hóa máy chủ, ảo hóa lưu trữ và ảo hóa thiết bị đầu cuối; lưu trữ dạng dịch vụ riêng (Private SaaS); và đám mây lai/riêng. Ngoài ra, Symantec cũng hỏi các đơn vị đã triển khai rồi về những mục tiêu mà họ thực sự đạt được. Sự khác biệt giữa 2 câu trả lời này cho thấy sự khác biệt giữa kỳ vọng và thực tế triển khai.


Ảo hóa lưu trữ và lưu trữ dạng dịch vụ riêng là thành công nhất khi mà mức mục tiêu đạt được vượt trên kỳ vọng với khoảng cách trung bình là 1% cho cả 2 công nghệ này (khoảng cách trung bình là hiệu số giữa tỉ lệ trung bình doanh nghiệp đánh giá các mục tiêu kỳ vọng với mức hoàn thành các mục tiêu đó). Thách thức lớn nhất trong ảo hóa lưu trữ xảy ra trong việc chuyển đổi dữ liệu giữa các lớp và khả năng phân bổ không gian lưu trữ mới, trong khi những khoảng cách lớn nhất trong lưu trữ dạng dịch vụ riêng là tính linh hoạt và thời gian phân bổ những tài nguyên điện toán mới.
Ở lĩnh vực ảo hóa máy chủ, thực tế đạt được lại dưới mức kỳ vọng với khoảng cách trung bình là 7%, và các điểm không hài lòng tồn tại ở khả năng quản lý máy chủ, tỉ lệ sử dụng máy chủ và khả năng sẵn sàng khôi phục thảm họa.
Ảo hóa thiết bị đầu cuối/máy bàn có mức độ chênh lệch thực tế dưới mức kỳ vọng trung bình là 9%. Điểm thất vọng lớn nhất ở đây là khả năng thực thi ứng dụng, giảm các cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc hỗ trợ di động cũng như chi phí.
Các đơn vị tham gia khảo sát cho biết thực tế đạt được ở dưới xa mức kỳ vọng trung bình là 11% trong câu hỏi liên quan đến triển khai đám mây lai/riêng, với khoảng cách tập trung ở vấn đề giảm thiểu tính phức tạp, giảm thiểu tiêu thụ điện trong các trung tâm dữ liệu và thời gian phân bổ những tài nguyên điện toán mới.

 

Bài viết liên quan

Hotline tư vấn miễn phí
Sale & Support 24/7

HÀ NỘI

TP HCM