Ảo hóa và đám mây - Mối quan tâm hàng đầu: chất lượng dịch vụ (QoS)

Khi công nghệ đám mây riêng và ảo hóa được ứng dụng rộng rãi, chi phí và hiệu năng lưu trữ trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu. 33% đơn vị khảo sát cho biết chi phí lưu trữ đã tăng một cách đáng kể hoặc đáng quan tâm khi tiến hành ảo hóa máy chủ. Những đơn vị đang trong quá trình ảo hóa lưu trữ nêu ra 3 lý do hàng đầu cho việc triển khai của họ là: giảm chi phí vận hành (90%), cải thiện hiệu năng lưu trữ (80%) và cải thiện tỉ suất sử dụng lưu trữ (80%).

89% doanh nghiệp đã thực hiện việc ảo hóa máy chủ cho biết bảo mật là một vấn đề rất lớn/đáng quan tâm, giúp củng cố niềm tin cho những người ra quyết định thực hiện việc đưa những ứng dụng kinh doanh quan trọng vào các máy chủ ảo hóa. 67% doanh nghiệp đã liệt kê vấn đề bảo mật là một trong những thách thức rất lớn cho việc triển khai ảo hóa máy chủ.

Hiệu suất hoạt động là một vấn đề quan tâm của phần lớn tổ chức tham gia khảo sát. 89% các tổ chức đã ứng dụng ảo hóa máy chủ cho biết hiệu suất hoạt động là một vấn đề lớn/đáng quan tâm, giúp những người liên quan vững tin thêm khi thực hiện việc đưa những ứng dụng kinh doanh quan trọng vào các máy chủ ảo hóa. 77% các tổ chức đã ứng dụng đám mây lai/riêng cho biết hiệu suất là một thách thức lớn đối với họ.

Đối với các doanh nghiệp đã thực hiện việc ảo hóa máy chủ, vấn đề về tính sẵn sàng được quan tâm hàng đầu. 89% doanh nghiệp cho biết đây là một yếu tố cực kỳ lớn/đáng quan tâm, giúp những người liên quan vững tin thêm khi triển khai những ứng dụng quan trọng vào các máy chủ ảo hóa. Trong số những doanh nghiệp đã thực hiện việc ảo hóa lưu trữ, 82% doanh nghiệp cho biết thời lượng vận hành và tính sẵn sàng là mục tiêu quan trọng của họ.

 

Bài viết liên quan

Hotline tư vấn miễn phí
Sale & Support 24/7

HÀ NỘI

TP HCM