Ảo hóa và đám mây - Ứng dụng kinh doanh quan trọng chậm "lên mây"

Các tổ chức đang đầu tư vào công nghệ ảo hóa và đám mây lai/riêng có xu hướng đi theo cùng một lộ trình đơn giản: đầu tiên họ sẽ tiến hành ảo hóa những ứng dụng chưa thực sự quan trọng như các môi trường kiểm định và phát triển, dần dần họ sẽ tiến tới những ứng dụng quan trọng hơn như email và hợp tác; ngành nghề kinh doanh; thương mại điện tử và dây chuyền cung ứng; và sau cùng là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp/quản lý quan hệ khách hàng (ERP/CRM).

Khảo sát cho thấy các tổ chức hiện đang tận dụng công nghệ ảo hóa cho các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh. Trong số các doanh nghiệp tại Việt Nam đang ứng dụng công nghệ ảo hóa, 64% đơn vị dự định sẽ ảo hóa các ứng dụng cơ sở dữ liệu trong vòng 12 tháng tới. 45% doanh nghiệp dự định sẽ ảo hóa các ứng dụng web, và 64% đơn vị dự định sẽ ảo hóa email và các ứng dụng lịch biểu. 45% đơn vị dự định sẽ ảo hóa các ứng dụng ERP.Khảo sát cũng cho thấy các tổ chức khá chậm chạp trong việc triển khai công nghệ đám mây lai/riêng trên những ứng dụng kinh doanh quan trọng. Trung bình chỉ có khoảng 42% trong số các ứng dụng kinh doanh quan trọng như ERP, ứng dụng kế toán và CRM được đưa lên môi trường đám mây lai/riêng. Các đơn vị cũng cho biết họ e ngại chưa đủ kiến thức và khả năng kiểm soát những ứng dụng khác chạy trên cùng một máy chủ vật lý; những lỗ hổng bảo mật trong xác thực; thiếu thông tin về tiền sử rủi ro của các đối tác/đơn vị bên ngoài; lo ngại trường hợp tài khoản, dịch vụ hoặc lưu lượng mạng bị chiếm quyền điều khiển; và lo lắng về khả năng khôi phục thảm họa.
 

 

Bài viết liên quan

Hotline tư vấn miễn phí
Sale & Support 24/7

HÀ NỘI

TP HCM