Giải pháp cáp cấu trúc trong Trung tâm dữ liệu - Data Center

Tổng quan

Trong thời đại kinh tế phát triển ngày nay, một nền tảng cơ sở hạ tầng bền vững sẽ quyết định sự phát triển đi lên của một nền kinh tế. Và cũng như thế, một Trung Tâm Dữ Liệu muốn hoạt động đạt một hiệu quả tối ưu thì cũng cần phải có một cơ sở hạ tầng ổn định. Đó chính là một hệ thống cáp ổn định. Thật vậy, qua rất nhiều cuộc khảo sát dù chỉ chiếm khoảng 5% đến 10% kinh phí trên tổng kinh phí xây dựng một Trung Tâm Dữ Liệu nhưng có đến trên 70% vấn đề liên quan đến hiệu năng của một Trung Tâm Dữ Liệu là liên quan đến hệ thống cáp. Đó là lý do chúng ta phải xây dựng một hệ thống cáp đúng và tốt nhất có thể được.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Chúng tôi luôn xây dựng các Trung Tâm Dữ Liệu dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

TIA/EIA 942 hạ tầng hệ thống thông tin dành cho Trung Tâm Dữ Liệu.

TIA 568-B. 2-10 (Qui định bản thảo cho hệ thống tốc độ 10GBE) Tiêu chuẩn cáp thông tin cho tòa nhà thương mại – Chuẩn CAT 6A.

TIA/EIA 568 B. 1, 2 and 3 Tiêu chuẩn cáp thông tin cho tòa nhà thương mại, phần 1, 2 và 3.

TIA/EIA 568 B. 2-1 Đặc tính Kỹ thuật truyền dẫn của cáp Cat6 4 đôi 100 Ohm.

ISO 11801 Ed.2 Công nghệ thông tin – Hệ thống cáp chung dành cho khách hàng.

AAS/ACIF S009 Qui định về lắp đặt Cáp cho khách hàng (Qui định Thi công).

AS/NZS 3080 Tích hợp hệ thống Cáp thông tin cho tòa nhà thương mại.

AS/NZS 3084 Tiêu chuẩn về hệ thống máng, ống bảo vệ và không gian cho hệ thống Cáp thông tin trong tòa nhà thương mại.

AS/NZS 3085. 1 Các Qui định cơ bản về quản lý hệ thống Cáp thông tin.

AS/NZS 3087 Đo kiểm hệ thống cáp cân bằng.

AS/NZS 4117 Thiết bị bảo vệ điện áp dành cho các ứng dụng viễn thông.

Mô hình Data Center theo tiêu chuẩn TIA-942

Các mô hình tiêu chuẩn của Data Center tùy theo các yêu cầu ứng dụng và lưu trữ khác nhau:

Mô hình Data Center đơn giản:

Mô hình Data Center cơ bản:

Mô hình Data Center có nhiều điểm kết nối đường vào:

CẤP ĐỘ CỦA DATA CENTER

 

THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG CẤU TRÚC CÁP DATA CENTER

Main Distribution Area (MDA)

Horizontal Distribution Area (HDA)

Zone Distribution Area (ZDA).

Equipment Distribution Area (EDA)

Entrance Room (ER)

Computer Room (CR)

Telecommunication Room (TR)

Operations Center (NOC)

CÁC HỆ THỐNG PHỤ TRỢ

Hệ thống điện nguồn

Hệ thống lạnh

Hệ thống sàn nâng

Hệ thống máng cáp

Hệ thống tủ rack

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Hệ thống an ninh

 

 

 

Bài viết liên quan

Hotline tư vấn miễn phí
Sale & Support 24/7

HÀ NỘI

TP HCM