Một đoạn thơ dễ nhớ - Cách đặt mật khẩu dễ nhớ

Để tạo những mật khẩu có độ an toàn cao, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các ký tự đặc biệt và mật khẩu có ít nhất 8 ký tự. Tuy nhiên, việc tạo ra một mật khẩu an toàn vẫn không quan trọng bằng việc bạn phải ghi nhớ nó.

Liệu có mật khẩu nào thực sự không thể phá vỡ? Không có,  nhưng hãy chọn một câu của riêng bạn và biến nó thành mật khẩu của mình. Điều này thoạt nghe có vẻ như đơn giản nhưng sẽ khó khăn nếu ngay cả đến một câu bạn cũng không thể nhớ.

Sau đây là một vài mẹo có thể giúp bạn tạo các mật khẩu đặc biệt phức tạp với độ an toàn cao nhưng rất dễ nhớ:

Một trong những phương pháp được áp dụng nhiều nhất đối với các mật khẩu cần độ bảo mật cao và yêu cầu mật khẩu có độ dài 15 ký tự đó là kỹ thuật gieo vần điệu.

Bạn hãy chọn cho mình một trong câu thơ có cách gieo vần mà bạn thích, lấy những ký tự đầu của từng từ, viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi câu, thay thế một chữ cái bằng một chữ số hoặc thêm một dấu chấm than hoặc một số biểu tượng khác ở cuối. Ví dụ một câu ca dao nổi tiếng:

"Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn".

Công việc của bạn là hãy chuyển đổi và thay thế bât kỳ ký tự "g" nào thành ký tự số "9" và ký tự "l" thành 1 hoặc 7. Đây sẽ là chuỗi mật khẩu mới dành cho bạn:

"Bot7bcTrk9ncm9!"

Chuỗi mật khẩu trên gồm 15 ký tự, bao gồm chữ số, chữ cái, chữ hoa, chữ thường và có ít nhất một ký tự đặc biệt.

 

Bài viết liên quan

Hotline tư vấn miễn phí
Sale & Support 24/7

HÀ NỘI

TP HCM