Quản lý phân phối điện năng (Distributed Power Manager (DPM)).

Quản lý phân phối điện năng cũng là một phần của hệ thống quản lý phân phối tài nguyên. Nếu nó thấy các máy chủ còn quá nhiều tài nguyên chưa sử dụng thì nó sẻ dồn các máy ảo về máy chủ này để khi một máy chủ không còn máy ảo nào hoạt động trên nó nữa thì trình quàn lý phân phối điện năng sẽ tắt máy chủ này để tiết kiệm điện.

Vmware vShere Data Recovery.

Khôi phục dữ liệu (Data Recovery)Một trong những tính năng mới trong các máy chủ Esx. Backup dự phòng và tránh backup những phần đã backup nhằm tiết kiệm không gian lưu trữ.

Hình Mô hình hoạt động của Vmware vsphere data recovery

Virtual Center (VC) và Vmware vSphere Client.

Vmware vSphere Client và Virtual Center cũng là một tính năng tiên tiến của máy chủ Esx . Nó cung cấp nhiều công cụ quản lý từ xa đối với các máy chủ Esx.

Hình : Mô hình VirtualCenter Manager

 

Bài viết liên quan

Hotline tư vấn miễn phí
Sale & Support 24/7

HÀ NỘI

TP HCM