Rack mount server là gì ?

Là nhửng computer server, thường là high performance, được gắn trên các chassis (khung) có các kích thước tiêu chuẩn và có thể kéo ra lắp vào (installation) dể dàng như một hộc tủ. Các Rack-mount server thì thường là nằm ngang trong khi các Blade server thì là dựng đứng dù là củng kéo ra kéo vô khi cần bảo trì.

Các server có thể xài CPU từ Intel (Xeon, IA64 Itanium), AMD (AMD) và Sun (Sparc). Đôi khi hai cái máy xem có vẽ hoàn toàn khác nhưng thực sự bên trong rất giống nhau, đôi khi chỉ khác các CPU và cái 'North Bridge' nối liền CPU (bộ não) với memory (bộ nhớ).

Các Rack-Mount server đều được sắp hạng dựa trên đơn vị gọi là 1U (1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U).

1U là đơn vị nhỏ nhất của một rack-mount server dựa trên (W, H, D)
Width=bề rộng, Height=Bề cao, Depth=Chiều sâu. W và H đều 'standard' tức là đều có tiêu chuẩn giống nhau dù là do hãng nào làm ra. Chiều sâu thì có thể khác nhau.

1U 

19" x 1.75" x 17.7"
19" x 1.75" x 19.7"
19" x 1.75" x 21.5"

2U 

19" x 3.5" x 17.7"
19" x 3.5" x 20.9"
19" x 3.5" x 24"

3U 
17.1" x 5.1" x 25.5"

4U
19" x 7" x 17.8"
19" x 7" x 26.4"

5U
19" x 8.34" x 19.67"
19.1" x 8.75" x 26.4"

6U
19" x 10.5" x 19.5"

7U
17" x 12.2" x 19.8"

Như vậy thì cái 2U server sẽ dầy gấp 2 cái 1U server, cái 4U server sẽ dầy gấp 4 lần cái 1U server, và khả năng (performance) thì cũng có thể tính tương tự như vậy.

Khá năng của 1U server ngày nay "thường" là 2 CPU unit (multi core), 16 DIMM (4 Gig Memory cho mổi DIMM), 4 NIC (Network Interface Card), 4 HD (Hard Drive), 2 Power Supply, 8 Fan (quạt), ... và đại loại vài USB slots, DVD, ... Ngày nay 1 CPU unit có tới 4 core (quad-core) nhưng con số nầy sẽ còn tăng lên. Sun Microsystems còn có một khái niệm mới là trong mổi 'core' còn có tới 16 'thread', mổi 'thread' có thể coi như 1 đơn vị 'processor' nhỏ nhất.

Các rack-mount server đều có nhiều bộ phận có khả năng hot-plug (nghỉa là có thể lấy ra và lắp vào không cần tắt máy) và redundancy (một cái hư vẩn có các cái khác chạy). Nhìn vào thành phần sắp xếp (configuration) ở trên thì sẽ thấy nếu có một cái Power Supply bị hỏng, thì ít ra còn có một cái kia chạy, nếu có vài cái fan (quạt) bị hỏng thì củng còn vài ba cái khác chạy. 1 CPU unit bị hư thì cũng còn cái kia chạy, 1 cái memory DIMM bị hư thì có thể thay mà không cần tắt máy.

Các CPU nầy đều hot-plug, tức là mình có thể thay nó mà không phải tắt máy. Các HD (ổ cứng) củng như vậy, Fan (quạt) cũng vậy.

Đa số các bộ phận đều slot-mount tức là không có dây nhợ gì cả, chỉ việc rút ra hay cắm vào khi muốn thay thế.

Vì vậy các Rack-mount server rất gọn, nhẹ và ít tốn chổ.

 

Bài viết liên quan

Hotline tư vấn miễn phí
Sale & Support 24/7

HÀ NỘI

TP HCM