Trung tâm dữ liệu thế kỷ 21 (Kỳ 2)

Các Trung tâm dữ liệu có phạm vi từ các phòng máy chủ chạy các ứng dụng truyền thống tại địa chỉ của doanh nghiệp đến các hệ thống đồ sộ chuyên cho thuê các dịch vụ điện toán đám mây (ĐTĐM). Bài viết xem xét hiện trạng lĩnh vực “trung tâm dữ liệu”, và những xu hướng sẽ định hình tương lai của nó.

Có bao nhiêu dữ liệu?

Có bao nhiêu dữ liệu chảy qua các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu, và đâu là xu hướng ? Câu hỏi này đã từng được Cisco trả lời từ năm 2011 trong báo cáo thường niên Chỉ số Điện toán đám mây toàn cầu (GCI). Trong báo cáo năm 2012, sử dụng dữ liệu mạng từ 10 doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu, Cisco dự báo rằng lưu lượng trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ từ 146EB đạt đến 554 exabyte (EB)/tháng vào năm 2016 (1 exabyte = 1.000 petabyte = 1.000.000 terabyte). Tính theo năm, đó là sự gia tăng từ 1,8 zettabyte (ZB) năm 2011 để 6.6ZB năm 2016 – tốc độ tăng bình quân là 31%:


Hình 1: Lưu lượng TTDL đến 2016 (1 zettabyte=1.000 exabytes)

 

Các dữ liệu này đến từ đâu? Cisco phân chia lưu lượng (của cả người dùng cuối và kinh doanh) thành ba nhóm chính: Kết cuối tại trung tâm dữ liệu, lưu lượng lưu chuyển qua các trung tâm dữ liệu và lưu lượng từ trung tâm dữ liệu đến người dùng qua Internet hoặc IP WAN. Theo Cisco, phần lớn (76%) lưu lượng thuộc loại kết cuối tại TTDL:


Hình 2: Chỉ 17% lưu lượng từ TTDL đến người dùng

 

Ở Việt Nam, theo thống kê của VNNIC, chỉ riêng lưu lượng trung chuyển qua VNNIC là 105.562.932 Gbytes hay 0,105 EB vào tháng 12/2011 và 0,138 EB vào năm 2012 (tăng 31%, tương đương tốc độ trung bình của thế giới). Giả định VNNIC chiếm 6% lưu lượng giữa các nhà cung cấp lớn như Viettel, VDC, FPT thì lưu lượng của Việt Nam là 1,75 EB vào năm 2011 tức chỉ khoảng 1,2% toàn cầu. Với việc khai trương ồ ạt các trung tâm dữ liệu trong những năm gần đây (đặc biệt là Viettel IDC với 4 trung tâm tiêu chuẩn Tier III trong 3 năm), tỷ trọng này có xu hướng tăng.

Khi xét đến tải máy chủ, xu hướng điện toán đám mây rất rõ ràng, với tỷ trọng 62/38 giữa điện toán đám mây và truyền thống ước tính trên 180,6 triệu máy vào năm 2016, so với tỷ lệ 30/70 tính trên 71,7 triệu máy năm 2011:


Hình 3: Phân bổ máy chủ đến 2016

 

Số lượng máy trung bình trên máy chủ vật lý tại các TTDL điện toán đám mây dự kiến ​​sẽ tăng từ 4,2 năm 2011 lên 8,5 năm 2016; đối với các máy chủ trong các trung tâm dữ liệu truyền thống, con số tương ứng được ước tính và dự báo là 1,5 trong năm 2011 và 2 vào năm 2016.

Cisco cũng dự đoán một sự "đổi ngôi” về phân bổ máy chủ nền Điện toán Đám mây: Năm 2011 Bắc Mỹ dẫn đầu với 37,8% trong số 21,4 triệu máy, khu vực châu Á Thái Bình Dương 31,3%; năm 2016 khu vực châu Á Thái Bình Dương dự kiến chiếm 36,2% trong số 112,1 triệu máy, Bắc Mỹ thứ hai với 26,4%.

Việt nam cũng đang chứng kiến sự “đổi ngôi” này nhưng chậm hơn. Kể cả nhà tiên phong về ĐTĐM như DRS, tỷ lệ máy chủ ĐMĐM vẫn còn rất khiêm tốn.

Rõ ràng là, trong tương lai gần, các tổ chức sẽ sử dụng kết hợp cơ sở hạ tầng CNTT của mình và thuê ngoài, với xu hướng chính gia tăng sử dụng các dịch vụ trên đám mây công cộng của các trung tâm dữ liệu, đặc biệt là ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

 

 

Bài viết liên quan

Hotline tư vấn miễn phí
Sale & Support 24/7

HÀ NỘI

TP HCM